Currency

Shop categories

Toms 710 clone


Toms 710 clone

Not yet available

 

Tribute to Toms710 disk drive for Atari 8bit;

 • SS/SD - 40 ścieżek, 18 sektorów, 128 bajtów na sektor = 90 KB
 • SS/ED - 40 ścieżek, 26 sektorów, 128 bajtów na sektor = 130 KB
 • SS/ED - 40 ścieżek, 18 sektorów, 256 bajtów na sektor = 180 KB
 • SS/ID - IBM S-9 - 40 ścieżek, 9 sektorów, 512 bajtów na sektor = 180 KB
 • DS/DD - 40 ścieżek, 18 sektorów, 256 bajtów na sektor = 360 KB
 • DS/QD - 80 ścieżek, 18 sektorów, 256 bajtów na sektor = 720 KB
 • DS/ID - IBM D-9 - 40 ścieżek, 9 sektorów, 512 bajtów na sektor = 360 KB
 • DS/?? - IBM ??? - 80 ścieżek, 9 sektorów, 512 bajtów na sektor = 720 KB
 • MyDOS 4.50 w ROM
 • TOMS Navigator w ROM
 • maksymalny transfer 68,2 kbps
 • buforowanie ścieżek

 

 


Product gallery